V21/46730: Ingekomen: aanvraag om vergunning

Het hoofd van de sector Ruimtelijke Expertise, Vergunningen geeft kennis dat onderstaande aanvraag om vergunning is ingediend.

Zaaknummer: V21/46730

Omschrijving: gebruik openbare ruimte tbv plaatsen van 1 mobiele kraan / hoogwerker

Adres: Hermanus Boexstraat 1

Datum ontvangst: 19 oktober 2021

De ingekomen aanvraag om vergunning is uitsluitend ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Hiertegen staat nog geen bezwaarmogelijkheid open.

 

Naar boven