Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Ceresakker 26 in Bedum

Burgemeester en wethouders hebben op 19 oktober 2021 een aanvraag ontvangen voor het plaatsen van een dakkapel op de locatie Ceresakker 26 in Bedum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@hethogeland.nl of telefoonnummer 088-3458888.

Naar boven