Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning nabij Salvialaan in Winsum

Burgemeester en wethouders hebben op 18 oktober 2021 een aanvraag ontvangen voor het aanleggen van een waterleiding op de locatie nabij Salvialaan in Winsum.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via gemeente@hethogeland.nl of telefoonnummer 088-3458888.

Naar boven