Toestemming voor het bouwen van 85 appartementen en 17 woningen met parkeergarage nabij Nijverheidspad 0 te Delft

2624 xx | nabij Nijverheidspad 0 | bouwen 85 appartementen en 17 woningen met parkeergarage (Porceleinen Hof, velden 8.5 en 8.3 Nieuw Delft) | bouw, strijdig gebruik met RO | 11-10-2021

Reguliere (normale) procedure | Bij de afhandeling van aanvragen om een omgevingsvergunning waarvoor de reguliere (normale) procedure geldt (acht weken) wordt geen ontwerpbesluit ter inzage gelegd. Wel kan binnen zes weken na de vergunningverlening bezwaar worden gemaakt. U kunt ook uw mening op zo’n aanvraag geven voor er een definitief besluit is, zo spoedig mogelijk na publicatie van de aanvraag. Uw mening kunnen wij dan, als de regeling dit toelaat, meewegen in de eindbeslissing.

Bezwaar maken | Als u het niet eens bent met de beslissing van de gemeente, kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, p/a postbus 78, 2600 ME Delft.

De termijn hiervoor gaat in een dag nadat het besluit aan de indiener is bekendgemaakt. Dit gebeurt doorgaans door het toezenden van het besluit. De Adviescommissie voor bezwaarschriften neemt het bezwaarschrift in behandeling.

Naar boven