Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Laak 14

Op 17 oktober 2021 heeft gemeente Putten een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een nieuwe woning (bouwen, afwijken bestemmingsplan) op locatie Laak 14. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer W 21/397. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit:

  • Bouwen

  • afwijken bestemmingsplan

Procedure

Tegen een binnengekomen aanvraag kan nog geen bezwaar worden ingediend. Dit is de kennisgeving van de binnenkomst van de aanvraag. Het plan wordt nog getoetst.

Naar boven