Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Lariksstraat 26

Op 15 oktober 2021 heeft gemeente Putten een aanvraag ontvangen voor het bouwen van een nieuw woonhuis (bouwen, uitweg) op locatie Lariksstraat 26. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer W 21/396. De aanvraag heeft betrekking op de activiteit:

  • Bouwen

  • Inrit/Uitweg

Procedure

Tegen een binnengekomen aanvraag kan nog geen bezwaar worden ingediend. Dit is de kennisgeving van de binnenkomst van de aanvraag. Het plan wordt nog getoetst.

Naar boven