Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning Hearewei in Tzummarum

Op 1 september 2021 hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning op locatie Hearewei in Tzummarum. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer V-20210416. De aanvraag betreft de herverkaveling van landbouwpercelen.

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een besluit. Dit gebeurt over het algemeen binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag. Wij kunnen deze termijn één keer verlengen met zes weken. Wij kunnen de termijn ook opschorten als er aanvullende gegevens van de aanvrager nodig zijn.

Ingediende aanvragen

Het is alleen mogelijk om binnengekomen aanvragen in te zien. Het is niet mogelijk om hierover zienswijzen in te dienen. Binnengekomen aanvragen kunt u inzien in het gemeentehuis aan de Harlingerweg 18 in Franeker. Voor openingstijden of het maken van een afspraak ga naar www.waadhoeke.nl. Voor informatie over de aanvraag of procedure kunt u ook contact met ons opnemen via vergunningen@waadhoeke.nl of telefoonnummer 0517-380380.

 

Naar boven