Aanvraag omgevingsvergunning, Het optimaliseren van inrichting en beheer van een weidevogelreservaat , Perceel AM 593 en 594 te Staphorst Staphorst, [SHT02AM00593] Staphorst AM 593 , [SHT02AM00594] Staphorst AM 594

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z/STH21/014308

Ingekomen: 13-10-2021

Locatie: Perceel AM 593 en 594 te Staphorst Staphorst, [SHT02AM00593] Staphorst AM 593 , [SHT02AM00594] Staphorst AM 594

Projectomschrijving: Het optimaliseren van inrichting en beheer van een weidevogelreservaat

De aanvraag is in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Naar boven