Aanvraag omgevingsvergunning, het legaliseren van een bijgebouw en lichtmasten , Mr JB Kanlaan 8 7715PM Punthorst, [SHT02AR04281] Staphorst AR 4281

Ingekomen verzoek om omgevingsvergunning

Kenmerk: Z/STH21/014277

Ingekomen: 07-10-2021

Locatie: Mr JB Kanlaan 8 7715PM Punthorst, [SHT02AR04281] Staphorst AR 4281

Projectomschrijving: het legaliseren van een bijgebouw en lichtmasten

De aanvraag is in te zien bij het Omgevingsloket (op afspraak). Deze bekendmaking is bedoeld als informatie over de nog te behandelen aanvraag. Eventuele bezwaren kunnen pas worden ingediend nadat over de plannen is beslist.

Naar boven