Gemeenteblad van Barneveld

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekReactietermijn
BarneveldGemeenteblad 2021, 358429ander besluit van algemene strekking

Wet geluidhinder Oud Milligenseweg 54


Bij deze publicatie zijn documenten digitaal ter inzage gelegd. U vindt de ter inzage gelegde documenten op deze pagina.

Publicatie Wet geluidhinder Oud Milligenseweg 54
Reactietermijn Verlopen
Einde reactietermijn 26-11-2021
Laatst gewijzigd 11-10-2021


Documenten

2 documentenAkoestisch_onderzoek_Oud_Milligenseweg_54    PDF 1071kb     Downloaden
Besluit_hogere_waarde_Wet_geluidhinder_webversie    PDF 119kb     Downloaden