Besluiten van B&W van 7 oktober 2021

 

Vaststellen Transitievisie Warmte 1.0

Visie op opwek duurzame energie

Eerste begrotingswijziging 2021 gemeenschappelijke regeling ICT West-Brabant West

Beslissing m.e.r .-beoordeling aanmeldnotitie Hoge Neerstraat 2

Eerste bestuursrapportage 2021 Werkplein Hart van West-Brabant

Voorlopig ontwerp Anna van Berchemlaan voor inspraak

Startnotitie routekaart participatie projectontwikkeling Stationsplein 3.

 

De besluiten op deze openbare besluitenlijst zijn compact geformuleerd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige besluiten zijn bepalend.

 

 

Naar boven