Kennisgeving ontvangst aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de veebezetting in de bestaande stal op locatie Marienvillestraat 3 BEDR in Achtmaal

Op 7 oktober 2021 heeft de gemeente Zundert een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen voor het wijzigen van de veebezetting in de bestaande stal op locatie Marienvillestraat 3 BEDR in Achtmaal. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer Z21-005531. De aanvraag betreft:

  • Milieu (neutraal wijziging)

Procedure

Deze aanvraag publiceren wij om u te informeren over ontwikkelingen in uw omgeving. U kunt tegen een aanvraag voor een omgevingsvergunning geen zienswijze, bezwaar of beroep indienen. Dit is pas mogelijk nadat wij een definitief besluit over de aanvraag hebben genomen. De aanvraag ligt niet ter inzage.

Naar boven