Gemeenteblad van Moerdijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
MoerdijkGemeenteblad 2021, 356644omgevingsvergunningIngediende aanvragen voor een omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is:

 

Adres

Omschrijving project

Datum ontvangst

Amerlaan 14 en 16, Fijnaart

bouwen van twee woningen

1 oktober 2021

Populierenstraat 20, Fijnaart

plaatsen van een dakkapel

3 oktober 2021

Sluisweg 1A, Moerdijk

renoveren van een industriegebouw

6 oktober 2021

Zandplaat 1, Zevenbergen

legaliseren van een erfafscheiding en afdak met zonnepanelen

1 oktober 2021

Olavstraat 33, Zevenbergschen Hoek

vervangen van kozijnen

5 oktober 2021

Tegen ingediende aanvragen is geen bezwaar/beroep mogelijk.