Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2021, 355899andere meldingMelding gedaan voor het plaatsen van 5 gesloten bodemenergiesystemen aan Zwarte Roodstaart 17 en 23, Velduil 5 en Steenuil 13 en 17 te Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg hebben op 30 september 2021 een melding in het kader van Besluit lozen buiten inrichtingen (Blbi) ontvangen van Koelewijn Bronbemalingen B.V. te Bunschoten-Spakenburg. De melding heeft betrekking op het plaatsen van 5 gesloten bodemenergiesystemen op de locaties: - Zwarte Roodstaart 17 en 23;

- Velduil 5;

- Steenuil 13 en 17 in Woudenberg.

Deze meldingen hebben bij ons het zaakkenmerk Z-MLD-2021-4556 en zijn ter informatie. Er geldt geen formele procedure om stukken in te zien, om in te spreken, of om een zienswijze, bezwaar of beroep in te dienen en om een voorlopige voorziening te vragen.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neemt u dan contact op met de RUD Utrecht via telefoonnummer 030-7023300 of info@rudutrecht.nl. Vermeldt u hierbij het hierboven genoemde zaakkenmerk. Wilt u op de hoogte blijven van publicaties van de overheid over uw omgeving? Abonneert u zich dan via www.overheid.nl op de e-mailservice.

U krijgt dan bericht als er een melding of besluit wordt gepubliceerd over een locatie in uw buurt.