Gemeenteblad van Woudenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WoudenbergGemeenteblad 2021, 355891omgevingsvergunningAanvraag vergunning voor het realiseren van een wasplaats met olievetafscheider ten behoeve van het wassen van de vrachtwagens aan Klein Landaas 1 te Woudenberg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Woudenberg maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning, waarbij de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, hebben ontvangen:

Klein Landaas 1, 3931 GC, het realiseren van een wasplaats met olievetafscheider ten behoeve van het wassen van de vrachtwagens, Z.334252.

De aanvragen/meldingen, alsmede de daarbij behorende stukken liggen ter inzage.

Hiervoor kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 14033.

Het is nog niet bekend of voor een aanvraag uiteindelijk ook een vergunning verleend wordt. Het is niet mogelijk om tegen een aanvraag bezwaar in te dienen.

U kunt schriftelijk uw reactie met betrekking tot de aanvraag naar voren brengen.

U kunt uw reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 16, 3930 EA Woudenberg.