Aanvraag om omgevingsvergunning

Hoek Zandeind-Zeggestraat : het plaatsen van een woonunit op eigen terrein voor 2 jaar (ontvangen 3-10-2021)

Het college maakt bekend dat bovenstaande aanvraag om omgevingsvergunning is ontvangen. De aanvraag is in te zien bij team Leefomgeving en economie. Bezwaren kunt u pas indienen nadat de omgevingsvergunning is verleend en is toegezonden aan de aanvrager.

 

Naar boven