Beleidsregel ‘Kamerverhuur in de gemeente Doetinchem - 2021’

 

 

Op 30 september 2021 heeft de gemeenteraad de beleidsregel ‘Kamerverhuur in de gemeente Doetinchem - 2021’ vastgesteld. De beleidsregel treedt vanaf 14 oktober 2021 in werking.

Met deze beleidsregel wil de gemeente Doetinchem ruimte bieden om in woningen kamerverhuur mogelijk te maken. Het beleid laat kamerverhuur toe waarbij de verhuurder zelf de hoofdbewoner van de woning is (hospitaverhuur).

De belangrijkste regels zijn:

• Er mogen in een woning maximaal twee kamers worden verhuurd;

• Deze kamers moeten minimaal 8 m2 groot zijn;

• Per kamer mag er één bewoner zijn;

• Zestig procent van de woning moet voor privégebruik van de hoofdbewoner zijn;

• Hospitaverhuur wordt in woningen in de gehele gemeente toegelaten, maar niet in bedrijfswoningen (zowel agrarische als niet-agrarische bedrijfswoningen).

Voor het realiseren van kamerverhuur is een omgevingsvergunning nodig. De vergunningaanvraag wordt getoetst aan de beleidsregel ‘Kamerverhuur in de gemeente Doetinchem - 2021’.

 

Beleidsregel inzien

De beleidsregel is digitaal raadpleegbaar in het Gemeenteblad op www.officielebekendmakingen.nl.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente, tel. (0314) 377 377.

Naar boven