Aangevraagde omgevingsvergunning Boommarter 2 t/m 24 in Boxtel

 

Ontvangen op 7 oktober 2021:

- Boommarter 2 t/m 24: het realiseren van 12 woningen (Project Heem van Selis fase 2c)

Inzage

Voor het inzien van de stukken kunt u een afspraak maken met het Team Vergunningen, Toezicht en Handhaving via telefoonnummer 073 – 553 11 50 of via e-mail info-omgevingsrecht@mijngemeentedichtbij.nl

 

Naar boven