Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 350207andere meldingGemeente Katwijk - meldingen van niet-vergunningplichtige inrichtingen - starten van het bedrijf hoekje b.v - Tramstraat 3, Katwijk

Het college heeft onderstaande melding(en) ontvangen (Artikel 8.40 Wet milieubeheer):

Locatie

Omschrijving

Tramstraat 3 Katwijk

het starten van het bedrijf hoekje b.v

Bovenstaande melding(en) hebben een informatief karakter, er is geen bezwaar mogelijk.

Indien gewenst kan op het gemeentehuis een toelichting worden gegeven op deze stukken.