Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 348045omgevingsvergunningAanvraag omgevingsvergunning Graafschapstraat 3 t/m 17 (oneven) Montferlandstraat 1 t/m 16, Sallandstraat 1 t/m 16, Veluwelaan 4 t/m 18 (even), Veluwelaan 9 t/m 17 (oneven), Stichtstraat 2 t/m 16 (even) te Amsterdam

Adres: Stichtstraat 2 t/m 16 (even), Veluwelaan 4 t/m 18 (even) en 9 t/m 17 (oneven), Sallandstraat 1 t/m 16, Montferlandstraat 1 t/m 16 en Graafschapstraat 3 t/m 17 (oneven) te Amsterdam.

Omschrijving: voor het veranderen en vernieuwen van de panden met het wijzigen van de raamkozijnen en het plaatsen van een nieuw ventilatiesysteem. President Kennedylaan 681 t/m 779 en 783 t/m 921 (oneven), Stichtstraat 2 t/m 16 (even), Veluwelaan 4 t/m 18 (even) en 9 t/m 17 (oneven), Sallandstraat 1 t/m 16, Montferlandstraat 1 t/m 16 en Graafschapstraat 3 t/m 17 (oneven) teAmsterdam.

Datum ontvangst: 18-08-2021

Zaaknummer: Z2021-Z005408

OLO nummer: 6314983

Dit is een kennisgeving. In een latere fase van de procedure kunt u een zienswijze indienen of bezwaar maken.

Bij een reguliere procedure kan een belanghebbende binnen 6 weken na de eerstvolgende dag van bekendmaking van het besluit aan de aanvrager bezwaar indienen. Bij een uitgebreide procedure kunnen zienswijzen worden ingediend nadat het ontwerpbesluit is gepubliceerd.

Indien u nog vragen hebt, neem dan telefonisch contact op met de gemeente Amsterdam via telefoonnummer 14020.