Gemeenteblad van Waadhoeke

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WaadhoekeGemeenteblad 2021, 330089omgevingsvergunningKennisgeving besluit op aanvraag omgevingsvergunning 't Putstik naast nummer 8 in Nij Altoenae

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waadhoeke hebben een besluit genomen op de aanvraag met zaaknummer V-20210424 voor een omgevingsvergunning op locatie 't Putstik naast nummer 8 in Nij Altoenae. De vergunning is toegekend. Het besluit betreft het bouwen van twee onder één kap woningen. Het besluit is verzonden op 22 september 2021.

Heeft u vragen?

Voor informatie of het inzien van het besluit en de bijbehorende stukken kunt u contact met ons opnemen via vergunningen@waadhoeke.nl of telefoonnummer 0517-380380.

Bezwaar maken?

Indien u belanghebbende bent op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt u bezwaar maken tegen het besluit. Dit doet u door een bezwaarschrift in te dienen binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit.

U stuurt uw bezwaar naar:

College van burgemeester en wethouders van Waadhoeke

Postbus 58

8800 AB Franeker

In uw bezwaar staat in ieder geval:

  • uw naam en adres;

  • de datum;

  • het besluit waar u het niet mee eens bent;

  • waarom u het niet eens bent met dit besluit;

  • uw handtekening.

Wilt u dat het besluit niet meteen ingaat?

Dan kunt u om een ‘voorlopige voorziening’ vragen bij de rechtbank. Dit is een voorlopige beslissing om een bepaalde handeling uit te stellen of juist door te laten gaan. Dit kan alleen als u al een bezwaar heeft ingediend.

Een voorlopige voorziening vraagt u aan bij:

Rechtbank Noord-Nederland

Afdeling bestuursrecht

Postbus 150

9700 AD Groningen