Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 328421evenementenvergunningGemeente Katwijk - verlening evenementenvergunning - organiseren van strandritten op 1 en 8 oktober 2021 voor mensen met een beperking en ouderen tijdens de Week van de eenzaamheid (30 september tot en met 7 oktober) en de week van de toegankelijkheid (4 tot en met 8 oktober) - Strand en Boulevard, Katwijk

Verleende evenementenvergunningen

Burgemeester en wethouders van Katwijk maken bekend dat de volgende evenementenvergunningen zijn verleend:

Locatie

Omschrijving

Bekendmaking besluit

Strand en Boulevard,

Katwijk

het organiseren van strandritten op 1 en 8 oktober 2021 voor mensen met een beperking en ouderen tijdens de “Week van de eenzaamheid (30 september tot en met 7 oktober) en de week van de toegankelijkheid (4 tot en met 8 oktober)” op de Boulevard en het strand van Katwijk.

14-09-2021

Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen tegen bovenstaand besluit.

Voor het inzien van bovenstaande besluiten dient u contact op te nemen met cluster Vergunningen, Toezicht en Handhaving. U kunt dit doen via het contactformulier op de website van de gemeente Katwijk of via (071) 406 5000.