Wijzigingsplan Heischoorstraat 9 te Klein Zundert onherroepelijk

 

Burgemeesters en wethouders van de gemeente Zundert maken bekend dat het wijzigingsplan “Derde herziening bestemmingsplan Buitengebied Zundert, wijziging Heischoorstraat 9” onherroepelijk is geworden.

 

Het plan betreft een bestemmingswijziging naar Wonen op de locatie Heischoorstraat 9 in Klein Zundert.

Van 29 juli tot en met 8 september 2021 heeft het vastgestelde wijzigingsplan ter inzage gelegen. Daarop is geen beroep ingesteld.

Het plan is te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl

Naar boven