Gemeenteblad van Culemborg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
CulemborgGemeenteblad 2021, 324041andere vergunningGemeente Culemborg - verlening omgevingsvergunning - bouw woning - Hubert van Schonauwelaan 4, Culemborg

De volgende aanvragen omgevingsvergunning zijn verleend:

 • -

  Hubert van Schonauwelaan 4, bouw woning * 14 september 2021, ODR2106573

Bent u het niet eens met de beslissing?

Bent u het niet eens met onze beslissing? Dan kunt u bezwaar maken.

Wilt u bezwaar maken?

Wilt u bezwaar maken tegen onze beslissing? Stuur dan binnen 6 weken een brief naar Gemeente Culemborg. Deze 6 weken beginnen een dag nadat wij deze brief hebben verstuurd. Stuurt u de brief niet op tijd? Dan behandelen we uw bezwaar niet.

Zet in de brief in ieder geval het volgende:

 • -

  Uw naam en adres;

 • -

  De datum;

 • -

  De beslissing waarmee u het niet eens bent;

 • -

  Waarom u het niet met de beslissing eens bent;

 • -

  Uw handtekening;

 • -

  Stuur de brief naar:

  Gemeente Culemborg

  Aan de commissie bezwaarschriften

  Postbus 136

  4100 AC CULEMBORG

  Zet op de envelop duidelijk het woord ‘Bezwaarschrift’.

Wilt u dat deze beslissing nog niet uitgevoerd kan worden?

Normaal kan deze beslissing gewoon worden uitgevoerd, terwijl we uw bezwaar behandelen. Wilt u dat niet? Bijvoorbeeld omdat onze beslissing nu al ernstige gevolgen heeft? Dan kunt u aan de rechter vragen om de beslissing voorlopig uit te stellen. Dat heet een voorlopige voorziening.

U doet dat zo:

 • -

  U schrijft eerst de brief met uw bezwaar. Hiervan maakt u een kopie.

 • -

  Daarna schrijft u nog een brief. Hierin schrijft u waarom u wilt dat de beslissing nog niet uitgevoerd kan worden. U vraagt dus om een voorlopige voorziening.

 • -

  Stuur de brief waarin u vraagt om uitstel met de kopie van uw bezwaar naar:

  Voorzieningenrechter van de Rechtbank Gelderland

  Team Bestuursrecht

  Postbus 9030

  6800 EM Arnhem

U betaalt kosten

Let op! U betaalt kosten (griffierecht) als u de rechter vraagt om een voorlopige voorziening. Hoeveel u betaalt, hangt af van uw situatie. Op www.rechtspraak.nl leest u hier meer over.