Gemeenteblad van Ede

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EdeGemeenteblad 2021, 32303Beschikkingen | afhandelingVerleende omgevingsvergunningen

Ontwerpbesluiten 2*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum afhandeling

2020W3184

Balgzand 4

brandveilig gebruik

27-1-2021

 

6718 MJ Ede

 

 

2020W1946

Barneveldseweg 11

het bouwen van een schuur

28-1-2021

 

6731 EJ Otterlo

 

 

 

Verleende reguliere vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2020W3306

Laarweg 51

het bouwen van een woning

25-1-2021

 

6721 DB Bennekom

 

25-1-2021

2021W0162

Mosweg 1 D

het bouwen van een zwembad

29-1-2021

 

6721 MD Bennekom

 

29-1-2021

2020W3239

Panoramaweg 27 -586

het kappen van 1 tweestammige berk

28-1-2021

 

6721 MK Bennekom

 

28-1-2021

2020W3304

Prins Bernhardlaan 32

het bouwen van 2 woningen en aanleg uitrit

27-1-2021

 

6721 DR Bennekom

 

27-1-2021

2020W2799

Brigadelaan 48

het bouwen van een woning met aanbouw

25-1-2021

 

6711 VN Ede

 

25-1-2021

2020W3148

Buurtmeesterweg 30

het kappen van 1 Amerikaanse eik

26-1-2021

 

6711 HN Ede

 

26-1-2021

2020W3114

Buurtscheuterlaan 10

het uitbreiden van de woning en bouwen van kelder

29-1-2021

 

6711 HV Ede

 

29-1-2021

2020W3079

Kalkplein 7

het bouwen van een garage

25-1-2021

 

6717 XJ Ede

 

25-1-2021

2020W3202

Laan 1933 33

het verbreden van een uitrit

25-1-2021

 

6711 NX Ede

 

25-1-2021

2020W3097

Maandereind 44

het aanpassen van de gevel en het opsplitsen van het winkelpand naar drie winkels

27-1-2021

 

6711 AE Ede

 

27-1-2021

2020W2591

Maandereind 48

het vernieuwen van de voorgevel

26-1-2021

 

6711 AE Ede

 

26-1-2021

2020W0409

Morsestraat 15

opslag van asbesthoudende grond en chemicalien OBM

26-1-2021

 

6716 AH Ede

 

26-1-2021

2021W0004

Van Neslaan 6

het bouwen van een dakkapel

25-1-2021

 

6712 CN Ede

 

25-1-2021

2020W2697

Zonneoordlaan 17

het wijzigen van de entree en kap

25-1-2021

 

6718 TK Ede

 

25-1-2021

2020W2935

Hoofdweg 110

het bouwen van een woning

25-1-2021

 

6744 WN Ederveen

 

25-1-2021

2020BM039

Molenweg 75

opleggen van maatwerkvoorschriften voor geluid

29-1-2021

 

6732 BJ Harskamp

 

29-1-2021

2020W2436

Goorsteeg 1 A

het tijdelijk plaatsen van een woonunit

25-1-2021

 

6741 TA Lunteren

 

25-1-2021

2020W2326

Hessenweg 122

het plaatsen van een schuilplaats voor schapen

25-1-2021

 

6741 JR Lunteren

 

25-1-2021

2020W3247

Klomperweg 26

het verbouwen van de woning

29-1-2021

 

6741 BL Lunteren

 

29-1-2021

2021W0083

Kruisbeekweg 15

het bouwen van een bijgebouw

29-1-2021

 

6741 NE Lunteren

 

29-1-2021

2018W0373

Mijllerweg 28

het legaliseren van vergroten van de woning

28-1-2021

 

6741 JV Lunteren

 

28-1-2021

2021W0169

Arnhemseweg 100

het plaatsen van een tuinhuisje

26-1-2021

 

6731 BV Otterlo

 

26-1-2021

2020W2579

Arnhemseweg 64

het kappen van 1 fijnspar

26-1-2021

 

6731 BT Otterlo

 

26-1-2021

2020W2565

Beekdalseweg 2 A

het deels verbouwen van de rundveestal tot restaurant

27-1-2021

 

6731 SG Otterlo

 

27-1-2021

2020W0120

Koeweg 16

het kappen van 23 bomen

25-1-2021

 

6731 SJ Otterlo

 

25-1-2021

2020W3087

Roekelseweg 48 -1

het legaliseren van een overkapping

25-1-2021

 

6733 BP Wekerom

 

25-1-2021

 

 

Verlengingsbesluiten

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum verlenging

2020W2989

Adamsdreef 74

het bouwen van een dakkapel aan de achterzijde van de woning

27-1-2021

 

6716 MD Ede

 

 

2020W3014

Geerweg 9

het plaatsen van een reclame

28-1-2021

 

6717 LE Ede

 

 

2020W3031

Nieuwe Kazernelaan WFC kavel N, Noordcluster

het kappen van 1 douglasspar, 1 Amerikaanse eik en 1 bosstrook

28-1-2021

 

6711 JA Ede

 

 

2020W3125

Reehorsterweg

het bouwen van 20 appartementen

25-1-2021

 

6717 LD Ede

 

 

2020W3080

Verlengde Maanderweg 168 6713 LN Ede

het aanleggen van een inrit en kappen van 1 boom

25-1-2021

2020W3004

Hoofdweg 44

het verbouwen van de woning en bouw dakkapel

26-1-2021

 

6744 WL Ederveen

 

 

2020W3077

Immenweg 15

het afwijken van bestemmingsplan t.b.v. plaatsen 6 recreatiewoningen

27-1-2021

 

6741 KP Lunteren

 

 

2020W2880

Kuipershoekje 50

het plaatsen van een airco

29-1-2021

 

6741 SL Lunteren

 

 

2020W3003

Vijverlaan 1

het kappen van 13 grove dennen en 2 berken

27-1-2021

 

6731 CK Otterlo

 

 

2020W3112

Apeldoornseweg 162

het kappen van 4 Amerikaanse eiken

27-1-2021

 

6733 SC Wekerom

 

 

 

Geweigerde vergunningen 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

 

 

 

Verzenddatum

2020W2997

Bosbeekweg 1

het bouwen van een carport t.b.v. auto's en stalling van machines

27-1-2021

 

6721 MH Bennekom

 

27-1-2021

2020W2998

Bosbeekweg 1

het wijzigen van de houtopslag

28-1-2021

 

6721 MH Bennekom

 

28-1-2021

2020W2580

Bezuidenhout 18

het kappen van 1 fijnspar

27-1-2021

 

6711 JZ Ede

 

27-1-2021

2020W2723

van Heutszlaan 55

het kappen van 1 douglas

28-1-2021

 

6711 KM Ede

 

28-1-2021

2020W2649

Bisschopweg 41

het kappen van 1 berk

27-1-2021

 

6741 LC Lunteren

 

27-1-2021

 

Buiten behandeling laten 3*

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020W2922

Dr. Hartogsweg langs het spoor 6717 LR Ede

het kappen van 1 Amerikaanse eik

26-1-2021

2015W0098

Heersweg 2 A

legalisatie overkapping en tunnelkassen

26-1-2021

 

6732 GV Harskamp

 

 

2020W2949

Mielweg langs het spoor 6741 ZV Lunteren

het kappen van 1 sierkers en 1 vogelkers

27-1-2021

2020W2563

Postweg 35

het bouwen van een kelder onder de inrit

26-1-2021

 

6741 BA Lunteren

 

 

2020W3150

Schansweg nabij nr. 6

het kappen van 4 wilgen

27-1-2021

 

6741 NC Lunteren

 

 

 

Ingetrokken aanvraag voor verlening

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020W2971

Argonstraat 58

het realiseren van een uitweg

27-1-2021

 

6718 WT Ede

 

 

2020W2944

Juliana van Stolberglaan 17 -93

het kappen van 4 acacia's

25-1-2021

 

6713 PA Ede

 

 

2020W1412

Edeseweg 40 A

het afwijken van bestemmingsplan t.b.v.detailhandel

25-1-2021

 

6741 CR Lunteren

 

 

 

Geaccepteerde meldingen

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020BL178

Valleiweg 3 A

het realiseren van een gesloten bodemenergiesysteem

28-1-2021

 

6721 NX Bennekom

 

 

2020M0419

Geerweg 9

oprichten en in werking hebben van een trampoline hal

28-1-2021

 

6717 LE Ede

 

 

2020M0327

Klaphekweg 16 A

oprichten en in werking hebben van een autohandel met werkplaats

27-1-2021

 

6713 HN Ede

 

 

2021M0020

Morsestraat 15

melden van opslaan van asbesthoudende grond

27-1-2021

 

6716 AH Ede

 

 

2021KM026

Reehorsterweg 37

het kappen van 1 Japanse rode ceder

29-1-2021

 

6717 LD Ede

 

 

2020M0420

Lage Valkseweg 127

oprichten en in werking hebben van een bouwbedrijf

27-1-2021

 

6741 GB Lunteren

 

 

 

Vergunningsvrij

Zaakcode

Adres

Omschrijving

Datum besluit

2020W2736

Bremlaan 33

het handelen in strijd met het bestemmingsplan ten behoeve van maatschappelijk religie

29-1-2021

 

6713 EA Ede

 

 

 

(*2) Zienswijze

U kunt gedurende zes weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert. Uw brief kunt u sturen naar Postbus 9024, 6710 HM Ede.

 

(*3) Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken na de

besluitdatum schriftelijk bezwaar indienen tegen de vergunning bij het college van burgemeester en

wethouders van Ede, Postbus 9022, 6710 HK Ede. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het team Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei, (088-11 69 900). U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen, kijkt u hiervoor op www.ede.nl/bezwaarmaken.

 

(*4) Beroep

Informatie over hoe u beroep kunt indienen tegen een genomen besluit, kunt u krijgen bij het team

Vergunningverlening van de Omgevingsdienst de Vallei (088-11 69 900). Een beroepschrift stuurt u naar de rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. U kunt uw beroepschrift ook digitaal

indienen, kijkt u hiervoor op https://loket.rechtspraak.nl/Burgers/Digitaal%20procederen/33

 

(*5) Zienswijze

Belanghebbenden kunnen gedurende twee weken een zienswijze naar voren brengen tegen het voornemen als hiervoor bedoeld. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk. Het is belangrijk dat u uw zienswijze motiveert.