Gemeenteblad van Druten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenGemeenteblad 2021, 322789ander besluit van algemene strekkingBesluit van burgemeester en wethouders van gemeente Druten tot aanwijzing gemeentesecretaris

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Druten;

 

Gelet op het bepaalde in artikel 102 van de Gemeentewet;

besluit:

  • 1.

    Als gemeentesecretaris van de gemeente Druten aan te wijzen: de heer B.P.P. Janssen,

  • 2.

    dat dit besluit in werking treedt op de dag na bekendmaking en terugwerkt tot en met 1 september 2021,

  • 3.

    dat dit besluit wordt aangehaald als: aanwijzingsbesluit gemeentesecretaris gemeente Druten 2021.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van gemeente Druten op 7 september 2021.

C.A.A. van Rhee-Oud Ammerveld,

burgemeester van Druten

H.G.A.M. Cornelissen,

Loco-gemeentesecretaris