Gemeenteblad van Oisterwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OisterwijkGemeenteblad 2021, 322647ander besluit van algemene strekkingOntwerpwijzigingsplan Fietspad Moergestel-Haghorst fase 2, gemeente Oisterwijk

Plangebied en doel

Het ontwerpwijzigingsplan ‘Fietspad Moergestel – Haghorst fase 2’ voorziet in het juridisch-planologisch mogelijk maken van de realisatie van de tweede fase van het fietspad tussen Moergestel en Haghorst. In het bijzonder gaat het om het fietspad langs de Broekzijde, tussen de Heizenschedijk/Donkhorst en de Vinkenberg/Heuvelstraat.

 

Ter inzage ontwerpwijzigingsplan

Op 14 september 2021 heeft het college besloten om het ontwerpwijzigingsplan ‘Fietspad Moergestel – Haghorst fase 2’ met identificatienummer NL.IMRO.0824.WPFietspadMoergHag-ON01 ter inzage te leggen. Het ontwerpwijzigingsplan ligt met ingang van vrijdag 24 september 2021 tot en met donderdag 04 november 2021 gedurende 6 weken ter inzage. het ontwerpwijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunt u inzien:

 

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op oisterwijk.nl/bestemmingsplannen ziet u de directe link naar het ontwerpwijzigingsplan op ruimtelijkeplannen.nl

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. Wij vragen u om zoveel mogelijk gebruik te maken van de mogelijkheid om de stukken digitaal te bekijken. Bent u daarvoor niet in de gelegenheid? Maak dan een afspraak om de stukken op het gemeentekantoor in te zien. Dit kan via telefoonnummer (013) 529 13 11. Als u een toelichting wilt van een medewerker, dan kunt u dit aangegeven bij het maken van een afspraak.

Indienen zienswijze

U kunt tijdens de inzagetermijn van 6 weken uw zienswijze (mening of opmerkingen) indienen. Dit kan (bij voorkeur) schriftelijk bij het college van Oisterwijk, Postbus 10101, 5060 GA in Oisterwijk. Een mondelinge zienswijze kunt u indienen bij de behandelend ambtenaar. U vindt de naam van deze ambtenaar in de stukken die ter inzage liggen.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer (013) 529 13 11.