Gemeenteblad van Hardenberg

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HardenbergGemeenteblad 2021, 320021omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning: De Maten 30 en 32 in Gramsbergen, het bouwen van een twee-onder-één-kap woning

 

Details

 • -

  Locatie: De Maten 30 en 32 in Gramsbergen

 • -

  Zaaktype: Omgevingsvergunning

 • -

  Omschrijving: het bouwen van een twee-onder-één-kap woning

 • -

  OLO-nummer: 6053861

 • -

  Zaaknummer: V2021-0896-01

 • -

  Procedure: Regulier

 • -

  IMRO-indicatienr: Niet van toepassing

 • -

  Verzenddatum: 9 september 2021

 • -

  Publicatiedatum: 22 september 2021

 

Inzage

Het betreft een omgevingsvergunning die is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning ligt vanaf 22 september 2021 tot 3 november 2021 tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis ter inzage. Een afspraak kunt u maken via telefoonnummer "14 0523".

 

 

Bent u het niet eens met het besluit?

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden binnen zes weken na de dag van verzending van de hierboven genoemde besluiten hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen het bezwaar zich richt en de gronden (motivering) van het bezwaar. Een bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via www.Hardenberg.nl via het digitaal loket. Voor het digitaal indienen van een bezwaarschrift is een DigiD nodig.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt ingediend - in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. Voor deze procedure is griffierecht verschuldigd.