Gemeenteblad van Druten

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DrutenGemeenteblad 2021, 317669omgevingsvergunningMelding uitweg Postelkamp 11 Druten

De onderstaande melding uitweg is door het college van burgemeester en wethouders van Druten op genoemde datum ontvangen:

Postelkamp 11 , 6652BE Druten , ma ken van een uitweg , op 13 september 2021.

 

Er kan geen bezwaar noch beroep worden ingesteld tegen de ontvangen melding uitweg.