Gemeenteblad van Lingewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardGemeenteblad 2021, 317310andere voorlichtingsinformatieGemeente Lingewaard - anterieure overeenkomst over grondexploitatie - Polseweg, Huissen

Burgemeester en wethouders van Lingewaard maken op grond van artikel 6.24 lid 3 Wro het volgende bekend: Op 12 januari 2021 is er een overeenkomst over grondexploitatie ex artikel 6.24 lid 1 Wro gesloten.

  • -

    Aan de Polseweg in Huissen, kadastraal bekend gemeente Huissen, sectie E, nummer 2370;

Deze overeenkomst heeft te maken met de realisatie en uitbreiding van een medisch centrum. Voor deze ontwikkeling zal het bestemmingsplan worden herzien. In deze overeenkomst worden afspraken vastgeled over: de ontwikkeling van het plan, de herziening van het bestemmingsplan en de vergoeding van de kosten die de gemeente maakt. De gemeente sluit deze overeenkomst met de ontwikkelende partij.

U kunt een zakelijke beschrijving van de inhoud van de openbare onderdelen van deze overeenkomst inzien. Dit kan tijdens openingstijden op het gemeentekantoor te Bemmel. Dit is gratis. De zakelijke beschrijving ligt ter inzage gedurende 2 weken na de bekendmaking op deze site. U kunt ook een kopie ontvangen. Hiervoor moet u wel betalen.

De zakelijke beschrijving bevat informatie over het bouwprogramma en de exploitatiebijdrage.

De anterieure overeenkomst zelf ligt niet ter inzage.

Tegen de gesloten anterieure overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van de openbare onderdelen van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bewzwaren worden ingediend.