Gemeente Duiven - ontwerpbesluit omgevingsvergunning - woningsplitsing - Molenstraat 15, Groessen

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat met ingang van donderdag 16 september 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage liggen:

  • -

    het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor splitsing van de woning aan de Molenstraat 15 in Groessen in twee wooneenheden, bestaande uit de volgende activiteiten: het bouwen van een bouwwerk, het gebruiken van gronden in strijd met een bestemmingsplan en het maken van een uitweg (registratienummer 20SZ1332);

Inzien

De aanvraag en het ontwerpbesluit omgevingsvergunning liggen met ingang van donderdag 16 september 2021 tot en met woensdag 27 oktober 2021 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 695 3000.

Daarnaast is het ontwerpbesluit omgevingsvergunning digitaal in te zien op http://0226.roview.net of op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0226.OVBUITENGEBIED025-ON01.

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen omtrent het ontwerpbesluit omgevingsvergunning bij het college van burgemeester en wethouders van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met mevrouw M. Giezen. In de zienswijze moet worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluiten de zienswijze betrekking heeft.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met behandelend ambtenaar mevrouw M. Giezen van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort. Zij is bereikbaar via telefoonnummer 088 695 3000.

Naar boven