Gemeenteblad van Lingewaard

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardGemeenteblad 2021, 316761andere vergunningGemeente Lingewaard - verlenging beslistermijn omgevingsvergunning - bouwen van een distributiecentrum en aanleggen uitrit - Fresialaan Kad, sect: A nr: 643 en meer, Huissen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij de beslistermijn voor de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben verlengd.

Zaakid

Omschrijving

Adres

Besluit

Datum on-dertekening

Datum ver-zending

ODRA21AB1368

het bouwen van een distributiecentrum en aanleggen uitrit

Fresialaan Kad, sect: A nr: 643 en meer te Huissen

Verlengd

02-09-2021

02-09-2021