Gemeenteblad van Losser

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LosserGemeenteblad 2021, 315687andere vergunningGemeente Losser - aanvraag omgevingsvergunning - Afwijken van bestemmingsplan ten behoeve van praktijk aan huis op het perceel - Lutterstraat 69A, Losser

Woensdag 15 september 2021

Een aanvraag om omgevingsvergunning is ingediend voor het:

  • -

    Afwijken van het bestemmingsplan ten behoeve van een praktijk aan huis op het perceel Lutterstraat 69A, 7581 BT Losser

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter. Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar worden ingediend.

N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van welke ter inzage liggen.