Gemeenteblad van Sluis

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SluisGemeenteblad 2021, 314527overige overheidsinformatieAnterieure overeenkomst bouwplan De 5 Weeghen te Nieuwvliet

 

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeente Sluis op 31 augustus 2021 een overeenkomst gesloten heeft ten behoeve van de exploitatie van de percelen kadastraal bekend gemeente Oostburg, sectie V nummers 826 en 952. Deze overeenkomst is een overeenkomst zoals bedoeld in artikel 6:24 Wet ruimtelijke ordening.

Een zakelijke beschrijving van de overeenkomst ligt met ingang van 16 september 2021 gedurende zes weken voor iedereen tijdens openingstijden ter inzage in het Klanten Contact Centrum (KCC), Nieuwstraat 22 te Oostburg.