Gemeenteblad van Gemert-Bakel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelGemeenteblad 2021, 314253inspraakGemeente Gemert-Bakel - ontwerpbeschikking Wet geluidhinder - bouwen van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen - Boekelseweg Doonheide II, Gemert

Voor het vaststellen van een hogere waarde op grond van de Wet geluidhinder voor:

Gemert:

  • -

    bouwen van woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen (30167-2021), op de percelen, kadastraal bekend gemeente Gemert-Bakel O308, O305, O306, O3081 en O2853 gelegen aan Boekelseweg Doonheide II verzenddatum 7 september 2021

Tegen deze besluiten kan door iedereen binnen zes weken na de datum van deze publicatie een gemotiveerde zienswijze worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.