Gemeenteblad van Steenwijkerland

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteenwijkerlandGemeenteblad 2021, 309464omgevingsvergunningVerleende omgevingsvergunning (reguliere procedure) voor het aanleggen van parkeerplaatsen nabij Steenwijkerdiep-Zuid 10 in Scheerwolde

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland hebben op 6 september 2021 een omgevingsvergunning (reguliere procedure) verleend. Zij geven hiermee toestemming voor het aanleggen van parkeerplaatsen nabij Steenwijkerdiep-Zuid 10 in Scheerwolde. 

Informatie over de vergunning

U kunt de vergunning bekijken in het gemeentehuis, Vendelweg 1 in Steenwijk. De openingstijden zijn: maandag van 9.00 - 17.00 uur, dinsdag van 9.00 - 18.00 uur, woensdag van 9.00 - 18.00 uur, donderdag van 11.00 - 20.00 uur, vrijdag van 9.00 - 12.30 uur. Voor meer informatie kunt u ook telefoonnummer 14 0521 bellen.

Bent u het niet eens met de vergunning?

Binnen 6 weken na de datum, waarop de vergunning is verleend, kunnen belanghebbenden bezwaar maken. In uw bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de vergunning. Verder vermeldt u het zaaknummer, datum, uw naam en adres en ondertekent u de brief. Het bezwaarschrift stuurt u aan burgemeester en wethouders van Steenwijkerland, Postbus 162, 8330 AD Steenwijk.

Voorlopige voorziening

Is de zaak zo spoedeisend dat de beslissing op het bezwaarschrift niet kan worden afgewacht? Dan kunt u de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening te treffen. Hieraan zijn wel kosten verbonden. Meer informatie vindt u op www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Rechtsgebieden/Bestuursrecht/Procedures/Paginas/Voorlopig-voorziening.aspx. U kunt de rechtbank Overijssel ook bellen via telefoonnummer: 088 361 55 55.