Gemeenteblad van Noordoostpolder

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NoordoostpolderGemeenteblad 2021, 307842ruimtelijk plan of omgevingsdocumentOntwerpbestemmingsplan 'Landelijk gebied, Sloefweg 5 te Ens'

Het bestemmingsplan regelt het wijzigen van de geldende bestemming om de werktuigenberging buiten het bouwvlak te kunnen bouwen en de reguliere bewoning van de voormalige bedrijfswoning te legaliseren.

Het plan is in te zien van 9 september 2021 tot en met 20 oktober 2021.

Dit kan op:

• www.noordoostpolder.nl/ter-inzage;

• Op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het ontwerpbestemmingsplan is: NL.IMRO.0171.BP00681-ON01;

• Het plan is in te zien bij het loket Woonomgeving in het gemeentehuis (Harmen Visserplein 1, Emmeloord).

Het college van burgemeester en wethouders legt dit plan ter inzage op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

U kunt uw zienswijze (reactie) indienen tot en met 20 oktober 2021

Uw zienswijze stuurt u naar:

Gemeenteraad van Noordoostpolder

Postbus 155

8300 AD Emmeloord

Vermeld bij uw zienswijze:

• Het onderwerp: ontwerpbestemmingsplan ‘Landelijk gebied, Sloefweg 5 te Ens’;

• Waarom u reageert;

• Uw naam, adres en handtekening.

Geeft u liever mondeling uw zienswijze? Maak dan een afspraak.

Heeft u vragen of wilt u een afspraak maken?

Neem dan contact op met mevrouw E. Haak van het cluster Ruimtelijke Ontwikkeling op telefoonnummer 0613388790 of per e-mail (e.haak@noordoostpolder.nl).