Gemeenteblad van Duiven

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
DuivenGemeenteblad 2021, 307768inspraakGemeente Duiven - Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Wonen onder de Toren, Groessen”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Duiven maken bekend dat ter inzage ligt:

het ontwerpbestemmingsplan “Wonen onder de Toren, Groessen”

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de beoogde ontwikkeling van 28 grondgebonden woningen op de locatie ‘Onder de Toren’. Deze locatie is kadastraal bekend als gemeente Duiven, sectie C, nummers 2639, 840 en 382.

Deze gronden zijn op dit moment onbebouwd. Om de beoogde ontwikkeling te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat het bestemmingsplan wordt gewijzigd conform artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening.

Inzien

Het ontwerpbestemmingsplan “Wonen onder de Toren, Groessen” ligt met ingang van donderdag 9 september 2021 tot en met woensdag 20 oktober 2021 voor iedereen ter inzage in het gemeentehuis bij het Loket omgevingsvergunning, Koning Willem-Alexanderplein 1 te Duiven. Voor inzage van de stukken kunt u een afspraak maken met het Loket Omgevingsvergunning via omgevingsvergunning@1stroom.nl of via telefoonnummer 088 695 3000.

Daarnaast is het bestemmingsplan digitaal in te zien op http://0226.roview.net of op www.ruimtelijkeplannen.nl 

Het planidentificatienummer is NL.IMRO.0226.BPGROESSEN018-ON01

Zienswijze

Gedurende de genoemde periode kan iedereen schriftelijk een zienswijze indienen gericht aan de gemeenteraad van Duiven, Postbus 6, 6920 AA Duiven. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 088-695 3000.

Meer informatie

Voor vragen over deze publicatie of inzage in de stukken buiten openingstijden kunt u telefonisch een afspraak maken met behandelend ambtenaar Bas Köster van 1Stroom. 1Stroom werkt voor de gemeente Duiven en de gemeente Westervoort.