Gemeenteblad van Soest

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SoestGemeenteblad 2021, 307653ruimtelijk plan of omgevingsdocumentTerinzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Albert Cuyplaan 198 B’

 

Algemeen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat het college in zijn vergadering van 31 augustus 2021 heeft ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan Albert Cuyplaan 198 B. Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht ligt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage.

Het ontwerpbestemmingsplan maakt de bouw mogelijk van een appartementencomplex met 17 appartementen en de bouw van 4 grondgebonden rijwoningen.

 

Ter inzage ontwerpbestemmingsplan ‘Albert Cuyplaan 198 B’

Het ontwerpbestemmingsplan Albert Cuyplaan 198 B en de daarbij behorende stukken liggen vanaf donderdag 9 september 2021 tot en met woensdag 20 oktober 2021 ter inzage bij het Omgevingsloket van de afdeling Dienstverlening in het gemeentehuis. Het inzien van het ontwerpbestemmingsplan bij het Omgevingsloket kan alleen op afspraak.

 

Door de aangescherpte richtlijnen vanuit het RIVM vanwege het Coronavirus, is het dringende advies om het besluit digitaal te bekijken. Heeft u geen digitale mogelijkheden neemt u dan contact op met de heer A. Testor van de afdeling Ruimte via het algemene nummer 035 – 609 34 11. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 12.30 uur.

 

Tegen betaling van leges kan bij het Omgevingsloket een afschrift worden verstrekt van de ter inzage gelegde stukken.

 

Digitaal raadplegen

Het ontwerp bestemmingsplan is digitaal beschikbaar op de website www.ruimtelijkeplannen.nl via de volgende link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer/view?planidn=NL.IMRO.0342.BPSOE0069-0201.

 

Op de gemeentelijke viewer kunt u het plan inzien via de volgende link: https://0342.ropubliceer.nl/?phID=F7D0C054-A98C-46E7-B860-95DBFD6F0696.

 

Voor professioneel gebruik kunt u de planbestanden hier downloaden: : https://digitaleplannen.nl/0342/F7D0C054-A98C-46E7-B860-95DBFD6F0696.

 

Het planidentificatienummer van het wijzigingsplan is: NL.IMRO.0342.BPSOE0069-0201.

Het digitale wijzigingsplan op www.ruimtelijkeplannen.nl is authentiek en rechtsgeldig en prevaleert bij twijfel of verschil boven het analoge wijzigingsplan (zoals een pdf of een papieren versie).

 

Indienen zienswijzen

Tijdens de terinzagelegging van zes weken kan een ieder zijn of haar zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan Albert Cuyplaan 198 B naar voren brengen. Het indienen van zienswijzen kan op de volgende wijze:

  • schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad van Soest, Postbus 2000, 3760 CA Soest, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Albert Cuyplaan 198 B.

  • voor het indienen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden gemaakt via telefoonnummer: 035 – 609 34 11 met de heer A. Testor.

  • digitale zienswijzen kunt u uitsluitend indienen via www.soest.nl/zienswijze, onder vermelding van: zienswijze ontwerpbestemmingsplan Albert Cuyplaan 198 B. Zienswijzen kunnen niet per email worden ingediend.