Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 307303omgevingsmeldingGemeente Katwijk - melding kleinschalig evenement - burendag - 25 september 2021 - Pioenhof, Katwijk

Ingekomen meldingen kleinschalige evenementen

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende kleinschalige evenementen zijn ontvangen:

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Pioenhof,

Katwijk

het organiseren van een burendag op 25 september 2021

31-08-2021