Gemeenteblad van Katwijk

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkGemeenteblad 2021, 307284omgevingsmeldingGemeente Katwijk - melding kleinschalig evenement - burendag met een buurt barbecue - 25 september 2021 - Zandblauwtje, Katwijk

Ingekomen meldingen kleinschalige evenementen

De burgemeester van Katwijk maakt bekend dat in het kader van de Algemene Plaatselijke Verordening de volgende kleinschalige evenementen zijn ontvangen:

Locatie

Omschrijving

Datum indiening

Zandblauwtje,

Katwijk

het organiseren van een burendag met een buurt barbecue op 25 september 2021

30-08-2021