Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2021, 30611Beschikkingen | afhandelingGemeente Westvoorne - verlening omgevingsvergunning - slopen van een schuur - Langeweg 22a, Rockanje

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij in het kader van de algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) vergunning hebben verleend voor:

de activiteit slopen:

  • d.d. 26 januari 2021, nr. 2435-2021/2021-010, verzonden d.d. 26 januari 2021, voor het slopen van een schuur aan de Langeweg 22a, 3235 CL Rockanje.