Gemeenteblad van Westvoorne

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneGemeenteblad 2021, 30583Beschikkingen | aanvraagGemeente Westvoorne - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een kastanjeboom - Ruigendijk 5, Tinte

Burgemeester en wethouders maken bekend dat de volgende aanvragen om omgevingsvergunningen zijn ontvangen met:

de activiteit kappen:

  • d.d. 25 januari 2021, nr. 2653-2021, voor het kappen van een kastanjeboom aan de Ruigendijk 5, 3234 LC Tinte;

Bovengenoemde aanvragen kunt u vanaf maandag 8 februari 2021 gedurende twee weken op afspraak inzien bij het ServicePunt van de gemeente Westvoorne.