Gemeenteblad van Gemert-Bakel

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Gemert-BakelGemeenteblad 2021, 305102omgevingsmeldingGemeente Gemert-Bakel - kennisgeving maatwerkvoorschriften - melding Besluit lozingen afvalwater buiten inrichtingen - lozen van grondwater bij ontwatering vanwege de aanleg van de riolering - voormalig Fitland terrein aan de Lodderdijk en St.-Annastraat, Gemert

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij op 16 juni 2021 een melding Besluit lozingen afvalwater buiten inrichtingen hebben ontvangen en hebben besloten om op basis van dit besluit maatwerkvoorschriften te stellen voor:

het lozen van grondwater bij ontwatering vanwege de aanleg van de riolering op het voormalig Fitland terrein aan de Lodderdijk en St.-Annastraat in Gemert.

Tegen deze besluiten kan door iedere belanghebbende binnen zes weken na de datum van verzending een gemotiveerd bezwaarschrift worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders.

Indienen bezwaarschrift

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en tenminste bevatten de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift houdt niet in dat de vergunde activiteit wordt stopgezet.

Indien er sprake van spoed is, gelet op de betrokken belangen, kunt u nadat u een bezwaarschrift heeft ingediend, de Voorzieningenrechter van de Rechtbank in ’s-Hertogenbosch verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. Hierbij dient een afschrift van het bezwaarschrift te worden gevoegd. Digitaal een bezwaarschrift indienen? Dat kan via onze website. Typ ‘bezwaarschrift’ in het zoekveld.