Gemeenteblad van Amsterdam

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamGemeenteblad 2021, 303391omgevingsvergunningDe Boelelaan 1117, Amsterdam - oprichten gebouw Atrium

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied maakt namens burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam bekend dat zij heeft besloten de beslistermijn van een aanvraag om een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te verlengen.

De beslistermijn is verlengd met zes weken. De aanvraag betreft het oprichten van het gebouw “Atrium” welke wordt opgericht tussen het gebouw “Imaging Center” en het gebouw “Research en Diagnostiek Centrum”. Datum verlengingsbesluit: 1 september 2021 Aanvrager: Stichting VUmc Zaaknummer: 10455496

Heeft u een vraag over deze zaak dan kunt u gebruik maken van dit webformulier

Alle stukken inzien?

Kijk op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om alle gepubliceerde documenten in te zien. Klik hier voor de directe link naar de publicatie.