Gemeenteblad van Zundert

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZundertGemeenteblad 2021, 300260andere beschikkingKennisgeving ontvangst melding Activiteitenbesluit op locatie Vervul 14a in Rijsbergen

Op 30 juli 2021 heeft de gemeente Zundert een melding ontvangen voor activiteiten waarvoor geen vergunningplicht geldt op locatie Vervul 14a in Rijsbergen. De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z21-004459

De melding betreft tijdelijke huisvesting arbeidsmigranten in permanent gebouw.

De melding is inmiddels beoordeeld en voldoet aan de eisen die zijn gesteld in het Activiteitenbesluit milieubeheer.

Procedure

De activiteiten uit de melding zijn vergunningvrij. U kunt om deze reden geen zienswijze of bezwaarschrift indienen. Heeft u vragen dan kunt u mailen naar gemeente@zundert.nl o.v.v. publicatie melding Z21-004459 of u kunt telefonisch contact opnemen via telefoonnummer 076-5995600.