Gemeenteblad van Vaals

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VaalsGemeenteblad 2021, 298574omgevingsvergunningKennisgeving ontvangst Aanvraag beschikking, Vijlenstraat 49, 6294BA Vijlen

Op 26 augustus 2021 is een aanvraag ontvangen voor uitbreiden van het woonhuis op locatie Vijlenstraat 49, 6294BA Vijlen. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2021-015837. De aanvraag betreft de volgende activiteiten:

  • bouwen van een bouwwerk

  • handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening

 

Procedure

De aanvraag zal worden behandeld volgens de uitgebreide procedure. Nadat de aanvraag is beoordeeld neemt de gemeente een ontwerpbesluit. Over het verloop van deze procedure houden wij u op de hoogte.Wij kunnen de termijn eventueelopschorten indien er aanvullende gegevens benodigd zijn om de aanvraag compleet in behandeling te kunnen nemen.

 

Zienswijze

U kunt in een later stadium een zienswijze indienen op het ontwerpbesluit van de gemeente. Bij de publicatie van het ontwerpbesluit zullen wij u hierover nader informeren. Voor meer informatie kunt u ook contact opnemen via omgevingsvergunningen@vaals.nl of telefoonnummer 043-3068568.