Gemeenteblad van Stein

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
SteinGemeenteblad 2021, 29145Beschikkingen | aanvraagOntvangen aanvraag omgevingsvergunning Molenweg Zuid, Heirstraat, Mauritslaan en Paalweg te Urmond (O2021-012\0971165853)

Ontvangen aanvraag:

Registratienummer omgevingsvergunning: O2021-012\0971165853, ingekomen op 22 januari 2021 voor het uitvoeren van wegwerkzaamheden aan de Molenweg Zuid, Heirstraat, Mauritslaan en Paalweg te Urmond en de aanleg van een parkeerplaats aan de Paalweg en een fietspad aan de Molenweg Zuid te Urmond.

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de activiteiten:

  • Weg aanleggen of veranderen

  • Handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening

  • Werk of werkzaamheden uitvoeren

Procedure:

Deze aanvraag zal worden behandeld volgens de reguliere procedure waarbij in beginsel een besluit binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag wordt genomen.

Voor nadere informatie kunt u een afspraak maken via het algemene telefoonnummer 046-4359393 met de Afdeling Dienstverlening, team Vergunning, Toezicht en Handhaving.