Gemeenteblad van Rozendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalGemeenteblad 2021, 290927andere vergunningGemeente Rozendaal - verlening gebruik openbare weg - straatbarbecue - 11 september 2021 - De Genestetlaan, Rozendaal

De burgemeester van Rozendaal heeft op 20 augustus 2021 vergunning verleend als bedoeld in artikel 2:10a 3 van de Algemene plaatselijke verordening (gebruik openbare weg) aan het organiserend comité Straatbarbecue De Genestetlaan, voor het houden van een straatbarbecue aldaar op 11 september 2021. De verleende vergunning ligt gedurende 6 weken ter inzage op het gemeentehuis van Rozendaal aan te Kerklaan 1 te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Iedere belanghebbende, die door deze vergunning rechtstreeks in zijn belang wordt getroffen kan binnen zes weken na bovengenoemde verzenddatum een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de burgemeester van Rozendaal, Postbus 9106, 6880 HH Velp (inlichtingen: 026-3843666). Tevens kan een voorlopige voorziening worden aangevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank te Arnhem.