Gemeenteblad van Rozendaal

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RozendaalGemeenteblad 2021, 290840omgevingsvergunningGemeente Rozendaal - aanvraag omgevingsvergunning - kappen van een grote boom - de Genestetlaan 2a, Rozendaal

Burgemeester en wethouders van Rozendaal maken bekend, dat zij de volgende aanvraag voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Omschrijving: kappen van een grote boom

Locatie: de Genestetlaan 2a

Datum ontvangst: 23 augustus 2021

Inlichtingen

Tegen deze aanvragen staan geen rechtsmiddelen open. Dat kan pas als het besluit op de aanvraag is genomen. Nadat het besluit is genomen wordt dit bekendgemaakt. U kunt wel informatie over de aanvragen krijgen of deze inzien. De aanvraag en de daarbij behorende stukken liggen ter inzage in het gemeentehuis te Rozendaal. Iedere werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur kunt u de stukken komen inzien. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een van de medewerkers. E-mailadres: gemeente@rozendaal.nl of telefoonnummer 026 - 384 36 66.